Българската банка за развитие с близо 50% ръст на печалбата към септември

Размерът на привлечените за собствена сметка средства от международни финансови институции за деветмесечието нараства над два пъти и достига 1,164 млрд. лева